کارگاه‌های آموزشی آیلتس

یکی از خدماتی که در کنار دوره های آموزشی آیلتس ارایه می شود، برگزاری منظم کارگاه‌های آموزشی آیلتس جهت پیشرفت و ماندگاری مطالب آموخته شده در دوره های آیلتس است. این کارگاه ها دارای ویژگی های زیر هستند:

  • ایجاد فرصتی مناسب جهت تمرین و تکرار مطالب آموزش داده شده در قالب فعالیت های گروهی
  • کاهش اضطراب آزمون از طریق ایجاد فرصت برای ارایه مطالب در مقابل جمع
  • ایجاد فرصت برای تصحیح کردن گفتار و نوشتار سایر داوطلبان و یادگیری از هم کلاسی ها
اسکرول به بالا
Scroll to Top