غیبت در روز آزمون
اگر بدون هیچ اطلاع قبلی در آزمون حاضر نشوید، شهریه کامل خود را از دست می دهید. درهر حال، اگر مجوز پزشکی خود را ظرف ۵ روز تا تاریخ آزمون ارائه نمایید هزینه منهای هزینه اجرایی محلی به شما مسترد می شود. 


مدت زمان
مهارتهای شنیداری، خواندنی و نوشتاری آزمون همیشه درست یکی پس از دیگری و بدون وقفه تکمیل می شوند. بسته به مرکز آزمون، آزمون گفتاری ممکن است تا هفت روز قبل یا بعد از تاریخ آزمون به طول انجامد.


تاخیر در روز امتحان
مرکز آزمون ممکن است در تاریخ آزمون بعدی، از شما آزمون بگیرد. 


لوازم همراه در روز آزمون
تنها مداد، خودکار و مداد پاک کن. شما بایستی کارت شناسایی ملی یا پاسپورتی که بر روی درخواست آیلتس برای آزمون مورد استفاده قرار داده اید را همراه داشته باشید. 
شما بایستی هر چیز دیگر را خارج از اتاق آزمون بگذارید. تلفنهای موبایل و پیجر بایستی خاموش شوند و در محل امانت داری تعبیه شده از سوی ناظر قرار داده شوند. اگر شما پیجر یا تلفن موبایل خود را خاموش ننمایید یا آن را همراه خود روشن داشته باشید، در امتحان مردود خواهید شد. 


ترتیب بخش های مختلف آزمون
شما در ابتدا آزمون شنیداری و پس از آن بخشهای خواندنی و نوشتاری آزمون را پشت سر می گذارید. بسته به مرکز آزمون، آزمون گفتاری ممکن است تا هفت روز بعد یا قبل از تاریخ آزمون از شما گرفته شود.


لهجه های آزمون شنیداری 
همانگونه که آیلتس آزمونی بین المللی است، انواع لهجه های انگلیسی در هر دوی این آزمونها مورد استفاده قرار می گیرند. 


آزمون شنیداری
بله. در آغاز، شما راهنماییها و یک نمونه پرسش را می شنوید. سپس شما پرسشهای بخش ۱ را می خوانید، به بخش ۱ گوش می دهید و به پرسشها پاسخ می دهید. 
همین روند برای بخشهای ۲ تا ۴ ادامه می یابد. 
در ۱۰ دقیقه پایانی، شما پاسخهای خود را به برگه پاسخ انتقال می دهید. 


آزمون خواندنی

خیر. آزمون خواندنی یک ساعت است و شما بایستی تمامی پاسخهای خود را برروی برگه سوال در این بازه زمانی بنویسید. 

استفاده از خودکار برای آزمونهای شنیداری و خواندنی 
 شما بایستی کارهای خود را با مداد انجام دهید. برگه سوال توسط کامپیوتری که نمی تواند اثر خودکار را بخواند اسکن می شود. 

 

نوشتن روی برگه های سوال شنیداری و خواندنی
بله. مسئول ممتحن آیلتس برگه پرسش شما را نمی بیند. 


آزمون گفتاری
آزمون گفتاری گفتگویی با یک ممتحن آزمون آیلتس مجاز است. آزمون گفتاری متشکل از سه بخش است. لذا روی یک کاست صوتی یا دستگاه ضبط دیجیتال ذخیره می شود. 
مدارک مورد نیاز برای آزمون گفتاری

شما بایستی همان مدارک شناسایی که برای فرم درخواست آیلتس تدارک دیده بودید و برای مابقی آزمون مورد استفاده قرار دادید همراه بیاورید. کارت شناسایی شما قبل از ورود به اتاق مصاحبه کنترل می شود. 

اسکرول به بالا
Scroll to Top