مراکز برگزاری آزمون آیلتس


شما می توانید در بیش از ۵۰ محل در سراسر جهان در آزمون شرکت نمایید. در وب سایت ielts.org، به جستجوی نزدیکترین مرکز آزمون برروی جستجوی آیلتس در سراسر جهان بپردازید. مراکز آیلتس کارکنانی خوش برخورد دارند که به شما در فرآیند ثبت نام کمک می نمایند. 


زمان آزمون آیلتس


آیلتس در ۴۸ روز ثابت در طول سال – حداکثر ۴ بار در ماه، بسته به تقاضای محلی- برگزار می شود. تمامی تاریخ آزمونها را برای سال جاری کنترل نمایید یا به نزدیکترین مرکز مراجعه نمایید تا تاریخ آزمون بعدی را مشاهده نمایید. 


هزینه آزمون


آیلتس شهریه آزمون ثابتی دارد. آزمونهای جنرال و آکادمیک هزینه یکسانی دارند. برای یافتن شهریه آزمون به پول رایج محل خود، وب سایت رسمی آیلتس در سرتاسر جهان را در نزدیکترین مرکز به خود کنترل نمایید. 


نحوه ثبت نام آزمون 


– نزدیکترین مرکز آیلتس خود را بیابید و تاریخ آزمونها را کنترل نمایید تا دو گزینه ای که برای شما مناسب می باشد را انتخاب نمایید. آخرین مهلت ثبت نام در تاریخ آزمون خود را یادداشت نمایید. (شما همچنین می توانید هزینه آزمون را در مرکز خود به پول رایج محلی بر روی وب سایت رسمی آیلتس در سرتاسر جهان مشاهده نمایید.)
– با سازمان یا بر روی سیستم تشخیص جهانی کنترل لازم را انجام دهید که آیا لازم دارید آزمون جنرال یا آکادمیک را پشت سر بگذارید. 
– فرم درخواست آیلتس را چاپ کنید یا از مرکز آزمون خود یک نسخه درخواست نمایید. اطلاعات مربوط با داوطلبین، مفاد و شرایط را مطالعه نمایید، فرم را کامل و امضا کنید. لطفاً اطمینان حاصل نمایید که آدرس پستی صحیحی را وارد کرده اید و از از همان نام خود برروی پاسپورت استفاده نموده اید. 
– دو عکس رنگی یکسان در اندازه عکس پاسپورت ، که مربوط به حداکثر شش ماه پیش باشد، آماده نمایید و ر پشت هر کدام از آنها را امضا نمایید. شما نبایستی در عکس درخواست خود عینک به چشم داشته باشید. از پاسپورت فعلی خود یک فتوکپی بگیرید- این نسخه کپی بایستی برابر با اصل باشد و از مدت اعتبار آن نگذشته باشد (برخی مراکز کارت شناسایی ملی را نیز می پذیرند.)
– اگر می خواهید نتایج شما به صورت خودکار به دانشگاه یا مؤسسه آموزشی ارسال شود، جزئیات صحیح در بخش مربوط به فرم درخواست آیلتس را درج نمایید.
-درخواست خود را به مرکز آزمون آیلتس همراه با پول ببرید. اگر آن را به صورت پستی ارسال نمایید، لطفاً با مرکز در مورد روش پرداخت گفتگو نمایید. 
– به محض این که ثبت نام کردید، مرکز آزمون تاریخ آزمون آیلتس، زمان و محل برگزاری را اعلام می نماید. لطفاً توجه داشته باشید آزمون گفتاری می تواند تا حداکثر هفت روز قبل یا بعد از تاریخ آزمون باشد. 
– در روز آزمون، شما بایستی کارت شناسایی ملی یا پاسپورتی را که در فرم درخواست خود پر نموده اید با خود همراه داشته باشید. 
عکسهای مورد نیاز برای ثبت نام
برای درخواست آزمون آیلتس شما نیاز دارید دو عکس رنگی یکسان در اندازه پاسپورت آماده نمایید که مربوط به حداکثر شش ماه قبل شما باشند. شما نیاز دارید پشت هر قطعه عکس را امضا نمایید. شما نبایستی در عکسهای درخواست خود عینک به چشم داشته باشید. 

اسکرول به بالا
Scroll to Top