آیلتس چیست؟

 (IELTS: International English Language Testing System)
آیلتس سیستم آزمون زبان انگلیسی بین المللی است که تسلط بر زبان انگلیسی را در کل دنیا می سنجد. با انجام ۱.۵ میلیون آزمون در سال ۲۰۱۰  آیلتس متداول ترین آزمون تسلط بر زبان انگلیسی در سرتاسر جهان است. 


سازمانهای پذیرنده آیلتس
آیلتس از سوی بیش از ۶۰۰۰ سازمان در سراسر جهان مورد پذیرش می باشد. این سازمانها شامل دانشگاهها، ادارات مهاجرت، ارگانهای دولتی و شرکتهای چندملیتی می باشند. برای جستجو به دنبال مؤسسه ای نام آشنا، از سیستم شناسایی جهانی آیلتس در وب سایت ielts.org استفاده نمایید. 


مالک آیلتس و طراحان آزمون
آیلتس مشترکاً تحت تملک انجمن بریتانیا، آیلتس استرالیا(IDP) و آزمونهای ESOL کمبریج (ESOL کمبریج) است و از طریق بیش از ۸۰۰ مرکز آزمون در بیش از ۱۳۰ کشور ارائه می شود.

تیمهای بین المللی نویسندگان با مطالب آزمون آیلتس در ارتباط می باشند. تحقیقات گسترده نشان می دهد که آیلتس بدون هیچ مشکلی و عادلانه برقرار است. نویسندگان آزمون از کشورهای انگلیسی زبان مختلف محتویات آیلتس را توسعه می دهند لذا منعکس کننده وضعیت افراد در زندگی واقعی است. 

آیلتس کرج
اسکرول به بالا
Scroll to Top