آیلتس چیست؟ | مرکز تخصصی آیلتس آپادانا Apadana IELTS Karaj

آیلتس چیست؟

 (IELTS: International English Language Testing System)
آیلتس سیستم آزمون زبان انگلیسی بین المللی است که تسلط بر زبان انگلیسی را در کل دنیا می سنجد. با انجام 1.5 میلیون آزمون در سال 2010  آیلتس متداول ترین آزمون تسلط بر زبان انگلیسی در سرتاسر جهان است. 


سازمانهای پذیرنده آیلتس
آیلتس از سوی بیش از 6000 سازمان در سراسر جهان مورد پذیرش می باشد. این سازمانها شامل دانشگاهها، ادارات مهاجرت، ارگانهای دولتی و شرکتهای چندملیتی می باشند. برای جستجو به دنبال مؤسسه ای نام آشنا، از سیستم شناسایی جهانی آیلتس در وب سایت ielts.org استفاده نمایید. 


مالک آیلتس و طراحان آزمون
آیلتس مشترکاً تحت تملک انجمن بریتانیا، آیلتس استرالیا(IDP) و آزمونهای ESOL کمبریج (ESOL کمبریج) است و از طریق بیش از 800 مرکز آزمون در بیش از 130 کشور ارائه می شود.

تیمهای بین المللی نویسندگان با مطالب آزمون آیلتس در ارتباط می باشند. تحقیقات گسترده نشان می دهد که آیلتس بدون هیچ مشکلی و عادلانه برقرار است. نویسندگان آزمون از کشورهای انگلیسی زبان مختلف محتویات آیلتس را توسعه می دهند لذا منعکس کننده وضعیت افراد در زندگی واقعی است.