مجله ریدرز دایجست | مرکز تخصصی آیلتس آپادانا

تقویت مهارت ریدینگ( افزایش نمره ریدینگ آیلتس)

فایل های زیر شماره های مختلف مجله Reader's digest  می باشد.

پس از دانلود هر یک از فایل ها، متنی را انتخاب نمائید. سپس متن مورد نظر را در کمتر از پنج دقیقه سریع بخوانید یا به اصطلاح skim کنید و بخش های مهم آنرا underline کنید. یکبار دیگر مقاله را بخوانید ولی اینبار با دقت و با کمک یک دیکشنری انگلیسی به انگلیسی تا مطمئن شوید که مطالب مهم را درست تشخیص داده اید.
اگر در تشخیص مطالب مهم دچار اشتباه می شوید، به خاطر داشته باشید که برای شروع امری طبیعی می باشد و تنها با ممارست و پشتکار خواهید دید که در کمتر از 10 الی 12 روز این روند تاثیر بسزایی در بهبود فهم کلی شما از متون و در نتیجه در نمره ریدینگ آیلتس شما خواهد داشت. البته فراموش نکنید که این شیوه به تنهایی راه گشا نیست ولی همزمان با تلاش شما جهت افزایش دایره لغت و بهبود سطح گرامر تاثیرقابل توجه و اثبات شده ای دارد.

نکته اینکه پس از هربار مرحله می بایست مطمئن شوید که دلیل برداشت اشتباه شما کدام یک از عوامل زبانی می باشد. لغت، گرامر عدم شناسائی کلمات کلیدی و یا ...