دوره های آیلتس آپادانا | مرکز تخصصی آیلتس آپادانا | IELTS Karaj

دوره های آموزشی آپادانا


  • فقط مکالمه

    هدف از دوره های فقط مکالمه آپادانا ارتقاء مهارت های  speaking و listening  می باشد بطوری که در پایان هر سطح مطابق جدول CEFR  به یکی از سطوح معین شده در چارچوب استاندارد زبانی اروپا دست یابید.

  • آیلتس

    دوره  آمادگی آزمون آیلتس در آپادانا با توجه به نیازهای زمانی زبان آموزان بصورت فشرده ، نیمه فشرده و عادی برنامه ریزی شده است.